Forretningsbetingelser

Alt udført arbejde betragtes som fakturerbart. Faktureringen vil normalt foregå efter hver udførelse, uanset om kunden betragter en evt. sag som løst eller ej. Ved aftalt behandlingsforløb, faktureres én gang pr. forløb.

DAVS.nu er, medmindre der foreligger skriftlig aftale og tilhørende abonnement på tilkaldegaranti, ikke forpligtiget til at reagere på kundens forespørgsel indenfor en bestemt tid, men reagerer så hurtigt som muligt og tilstræber generelt at løse indkommende opgaver hurtigst mulig.

Enhver aftale om servicebesøg er med forbehold for sygdom, andre akutte kundesager m.v., og DAVS.nu kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skade som følge af aflyste servicebesøg eller udsættelser.

Ved bestilling af servicebesøg på hverdage efter kl. 17 og indtil kl. 20 påregnes et tillæg til den almindelige timetakst på 50 %. Ved assistance på hverdage fra kl. 20 og indtil kl. 8 samt i weekender og på helligdage og almindelige fridage påregnes et tillæg til den almindelige timetakst på 100 %. Priserne er eksklusiv 25% moms, kørsel, miljøafgift og administrationsgebyr, med mindre andet er skrevet. De anførte priser er de på ordreafgivelsesdatoen gældende, eller jf. tidligere udarbejdede tilbud.  DAVS.nu forbeholder sig ret til at regulere priser uden varsel som følge af ændringer i DAVS.nu’s indkøbspriser, valutakurser, afgifter, interne eller eksterne forhold m.v.

Hvis afbestilling af servicebesøg op til 2 dage for aftalen lyder, forbeholder DAVS.nu sig ret til at opkræve et afbestillingsgebyr til dækning af evt. forgæves kørsel og/ eller brugt arbejdstid til forberedelse for opgaven.

Indsigelser mod de på en faktura anførte vilkår og specifikationer skal ske inden 3 arbejdsdage fra modtagelsen af fakturaen. Reklamationer vedrørende udført opgave skal ske senest 3 arbejdsdage fra opgavens sluttidspunkt.

Sikringsaftaler er uopsigelige i den aftalte sikringsperiode. DAVS.nu kan dog til enhver tid opsige samarbejdet med kunden, hvis følgende situationer indtræffer;

  • Kunden betaler ikke rettidigt det aftalte beløb
  • Kunden standser aftalte betalinger
  • Kunden kommer under konkursbehandling eller træder i likvidation
  • Kunden udviser en adfærd, som giver anledning til at formode et problemfyldt behandlingsforløb

DAVS.nu yder garanti på udførte opgaver:

Fliser:
Vi tilbyder 10 års garanti mod flisepest efter en fliserens med imprægnering. Det betyder at der skal bestilles en årlig garantibehandling, hvor vi kommer ud til dig og efterbehandler fliserne.
For at opretholde garantien skal garantibehandlingen bestilles hvert år, af kunden selv. Garantien dækker ny flisepest, og skulle der opstå noget, kommer vi og efterbehandler uden beregning.
Efter en fliserens vil der i nogle tilfælde opbygge sig en svagt grønligt overflade i løbet af efteråret, dette er dog helt normalt og vil forsvinde igen, når solen atter får magt. Vores garantiordning dækker derfor ikke for dette.

Træterrasser:
Vi tilbyder 10 års garanti mod alger efter en rensning og imprægnering mod en årlig garantibehandling med imprægnering. Det betyder at der skal bestilles en årlig garantibehandling, af kunden selv, hvor vi kommer ud og efterbehandler terrassen. Træterrasser vil i nogle tilfælde opbygge et svagt grønligt overflade i løbet af efteråret, dette vil ofte vil gå væk, når solen får magt i foråret.
Dette vil ikke blive dækket af garantien.

Garantien bortfalder ved:

  1. Udskiftning af fliser eller af fliseareal.
  2. Tab af spildvæsker, rensevæsker el. lign. på behandlet område.

Ved algevask og algerens er det alene kundens eget ansvar at fjerne ting som: plantekrukker, solvogne samt udvendige borde og stole, cykler, biler m.m. således at disse ting ikke står i vejen for behandlingen eller står udsat for at blive ramt af rensevæsken.

Vi anbefaler ligeledes at planter/ træer, som står op af eller tæt på flader som skal behandles, bliver dækket af med plasik eller andet. Dette af hensyn til den væske, som måtte ramme ned på ovenstående ting, da det kan give misfarvning.

DAVS.nu kan ikke ansvarliggøres for tagrender, tagsten, facade eller fliser/ belægning hvis de er af ringe tilstand. Ved algerens på tag, vil DAVS.nu altid suge brugsvandet op fra tagrenden.

DAVS.nu påtager sig ikke ansvar for evt. vandindtrængning i huset, ved fx bagfald på tagrende eller forkert vinklet tagrende, hvorved vand kan løbe ind i hulmur og/ eller i al sin helhed.
Det er kundens ansvar, at der ikke er utætheder i facaden eller omkring området der renses, og at vand ikke kan trænge ned i en kælder, skakter eller lignende.
Det er kundens ansvar, at alle el-installationer omkring huset er forsvarligt beskyttet.

Det er kundens ansvar at overvågningskameraer, sensorer og lignende er forsvarligt beskyttet mod vand. Ved tagrens, facaderens, fliserens og terrasserens bliver der brugt en del vand, som må forventes at sprøjte ud over det rensede areal/ område, derfor skal området omkring rensearealet sikres bedst muligt mod vand, og vi påtager os ikke ansvar for evt. skader i den sammenhæng.

I nogen tilfælde må der påregnes en vinduespudsning efter vi har renset taget, dette er kundens eget ansvar selv at stå for dette. Ved rensning af træterrasse kan vi komme ud for at terrassen er i så ringe stand, at den ikke kan klare en rens. Det er kundens eget ansvar at vurderer om terrassen kan/ skal renses.

DAVS.nu kan give en anbefaling hertil, men da træets tilstand kan variere er det svært for os, at vurdere. Derfor vurderer kunden selv, om den specifikke træterrasse kan holde til en højtryksrensning.

Det er kundens eget ansvar såfremt rensningen laver mærker, striber eller på anden vis forårsager skade på terrassen. DAVS.nu vil altid udfører rens på træterrasser så skånsomt som muligt, dog med det nødvendige rensetryk for at give det bedste resultat. Det kan også her være nødvendigt med vinduespudsning efter behandling.

Vores udstyr til fliserens, tagrens, facaderens og terrasserens er bygget og nøje indstillet med tryk og vandmængde til at rense de forskellige flader, på en så skånsom måde som muligt.
Det må forventes at der ligeledes skal foretages vinduespudsning efter de fleste rensebehandlinger. Tagsten vil normalt ikke revne/ flække af en tagrens. Når en tagrens bliver udført vil skidt, alger, flisepest og mos, blive vasket af, herefter kan man opleve at se evt. revner i fliserne. Dette skyldes typisk en frostsprængning, som først kommet til syne efter tagrensningen.

DAVS.nu kan ikke holdes til ansvar for flækkede eller revner i tagsten. Tagstenenes overflade ændrer sig med tiden, derfor vil man efter en rens kunne se tagets reelle tilstand.
Det samme billede kan vise sig ved fliserens og facaderens, også her vil den reelle tilstand komme til syne efter en rensning. DAVS.nu kan ikke stilles til ansvar for revner/ flænger i fliser/ belægning eller facader efter en rensning.

Hvis flisebelægningen skrider ud, kan blandt andet skyldes rødder fra omkring voksende beplantning og/ eller store mængder regn. En fliserens kan ikke lave en evt. udskridning, hvis alt er normalt under fliserne, men da alt fra ukrudt, mos m.m fjernes mellem fliserne, vil man nemmere kunne se, hvis fliserne har rykket sig over tid.
Dette kan DAVS.nu ikke gøres ansvarlig for.

Fakturaer fremsendes pr. e-mail.

Betalingsbetingelser:

Virksomheder med CVR-nr. har betalingsbetingelser 8 dage netto.
Kunder med serviceaftaler har betalingsbetingelser 8 dage netto.
Betaling med frigørende virkning skal ske via bankoverførsel jf. specifikation, som er anført på fakturaen.

Scroll to Top